Ekokardiyografi (EKO)


Ekokardiyografi (EKO)

Eko, kalp hakkında önemli bilgiler veren hızlı ve zararsız bir testtir.

Eko ile şu konular hakkında bilgi sağlanır:

 • Kalp kapak hastalıkları,
 • Sol kalp genişlemesi,
 • Sol ventrikülde pıhtı,
 • EF(Ejeksiyon fraksiyonu):İnsan kalbi kanla dolar, kasılma ile içindeki kanın belli bir yüzdesini atar.Her kalp atışında kalbin damarlara attığı kan yüzdesine "ejeksiyon fraksiyonu" denir. Normali % 55 ve daha yukarısıdır.
 • Kalp duvarı hareketleri,
 • Kalp odacık büyüklükleri,
 • Kalp içindeki basınçlar ve daha birçok bilgi .

Eko da kullanılan teknik şöyle açıklanabilir:

 • Ultrason'dan yararlanılır.Ultrason insan kulağının duyma sınırının ötesinde bir sestir (18 000 - 20 000 cycle/sn).
 • Bu ses dalgaları, tüp şeklinde elle tutulan ve hastanın göğsünde gezdirilen sese duyarlı bir alet yardımıyla kalbe gönderilir.
 • Ses dalgaları kalp duvarlarından, kaslarından, kapakçıklardan alete geri döner.
 • Kalpten geri dönen ses dalgaları bigisayar ile resme çevrilir ve monitörden izlendiği gibi istenirse kağıda da bastırılır.

Bu testin avantajları şunlardır :

 • Birçok klinikte vardır.
 • Boya veya radyoaktif element,iğne kullanılmaz. Ağrı yoktur.
 • MUGA testine göre daha ucuz ve çoğu yerde yapılabilen bir testtir.

Eko'nun dezavantajları şunlardır:

 • Testi yapan kişinin yeteneği, test sonuçlarının doğruluk derecesini etkiler.
 • Kalbin sağ tarafını tetkik etmek için uygun bir test değildir.