İnsan Kaynakları

Emar Med Tanı ve Görüntüleme Merkezleri | İK Değerleri

İnsan Kaynakları Mİsyonu:

Emarmed Misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak , mevcut iş gücünü verimli hale getirebilmek için tüm eğitsel ve teknolojik imkanlardan çalışanları faydalandırmak. Çalışma ortamında moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak.

İnsan Kaynakları Vİzyonu:

Emar Med Vizyonuna ulaşmada başarılı İnsan Kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercihi olmak.

İşe Alım Sürecİmİz:

Görüntüleme Merkezimiz bünyesinde oluşan personel ihtiyaçlarımıza İş Başvurusu linkinden ulaşabilirsiniz.
Başvurularınız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte, açık pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olan adaylarımız ön görüşmeye davet edilmektedirler. Bu görüşme İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • Ön görüşmede adayın Görüntüleme Merkezi standartlarına uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır.
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan ön elemeyi geçen adaylar ile ilgili Bölüm Yöneticisi ikinci görüşmeyi yapar.
 • Eğer ihtiyaç duyuluyorsa adaylar görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakata alınabilir.
 • Bir ve ikinci görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında İnsan Kaynakları Müdürlüğü telefonla veya yazılı olarak referans araştırması yapar.
 • Görüşülen adaylar içerisinden Bölüm Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş teklif edilmesine karar verilecek adayı belirler.
 • Görüntüleme Merkezi'nin mevcut ücret skalaları, görevin gerektirdiği sorumluluklar, adayın eğitim durumu, deneyimi vb. kriterler göz önüne alınarak aday için uygun olabilecek ücret belirlenir.
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar vb. konuları da aktararak iş teklifinde bulunur.
 • İş teklifini kabul eden adaya işe giriş için gerekli evrakların bir listesi verilir ve işbaşı yapacağı tarih belirlenir.

 

Maddİ ve Sosyal Haklar:

ÜCRET: Kurum iş görenlerin maaşlarını eğitim durumları ve çalışma tecrübeleri göz önünde bulundurarak ücret skalasına göre düzenler. Ücretler, hastanemizin karlılık oranı ve enflasyon dikkate alınarak yılda bir kez gözden geçirilir. Maaş ödemeleri her ayın 15.inci günü banka hesaplarına yatırılır.

KASA TAZMİNATI: Kasa açan çalışanlarımıza yüklendikleri mali sorumluluk nedeniyle belirlenen oranda kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

ULAŞIM: Merkezimize İstanbul un belirli bölgelerinden toplu taşıma imkanı mevcuttur.

SAĞLIK İNDİRİMİ: Görüntüleme Merkezimiz çalışanları ve onların birinci derece yakınları belirli oranlarda sağlık indiriminden faydalandırılır.

YEMEK: Catering hizmetleri ile ilgili hastanemizin anlaşmalı olduğu bir firma mevcuttur.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN: Yıllık ücretli izne hak kazanılması için personelin deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Hizmet süresine göre personele tanınan izin hakları şöyledir;  

 • 1 yıldan 5 yıla kadar(5 yıl dahil) yılda 14 işgünü,  
 • 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) yılda 20 işgünü,  
 • 15 yıldan fazla ise yılda 26 işgünüdür.

MAZERET İZNİ: Kurum personeline;  

 • Evlenmesi halinde 3 işgünü,  
 • Eşinin doğum yapması halinde 2 işgünü,  
 • Doğal afet halinde 3 işgünü,  
 • Birinci dereceden yakınının vefatı halinde 3 işgünü,  
 • Çocuğunun evlenmesi halinde 1 işgünü,

Ücretli izin verilebilir.

Eğİtİm

Merkezimizde işe başlayan tüm personel, kurumumuzu daha yakından tanıyabilmesi için oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.

Performans Değerlendİrme Sİstemİ:

Görüntüleme Merkezimizde 6 ayını doldurmuş tüm çalışanlarımızın çalışma performansları senede iki kere gerçekleştirilen performans sistemi ile ölçülür. Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ödül / uyarı sisteminin işleyişinde birincil derecede öneme sahiptir.