Laboratuvar


Laboratuvar

Laboratuvar merkezlerimizde en sıkıntısız şekilde numune alarak ve en kısa zamanda sonuçlarınızı size ulaştırılacak şekilde verilmektedir.

KLİNİK LABORATUVARLAR

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler sonucunda, doğru tanı ve etkin bir tedavide, laboratuvarların önemi daha da artmıştır. Hastanemiz klinik laboratuvarları, teknolojinin son sistemleri ile çalışan Biyokimya, Hematoloji, Endokrinoloji, Seroloji, Allerji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji gibi bölümlerden oluşmaktadır.Laboratuvarlarımızda  konularında uzman ve deneyimli hekimler, biyologlar ve laborantlardan oluşan bir kadro ile,  hafta sonu dahil olmak üzere 24 saat  kesintisiz hizmet verilmektedir.

·Uluslararası standartlarda planlanarak yapılmış laboratuvarlarda analizler üzerinde etkili olabilecek sıcaklık, nem ve havalandırma gibi ortam şartları bilgisayar kontrollü olarak sağlanmaktadır.
·Bütün işlemlerde enfeksiyon riskine karşı disposabl malzemeler kullanılmakta, atıklar personel ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak özel bir organizasyonla imha edilmektedir.
·Analiz örnekleri pnömatik tüplerle laboratuvarlarımıza en güvenli ve hızlı şekilde ulaşmakta, barkot etiketleme ile örnek alımının ve analizlerin tüm aşamalarında oluşabilecek hatalar önlenmektedir.
·Laboratuvarlarımızda kalite güvencesi kapsamında her test için günlük olarak iç kalite kontrolleri yapılarak, düzenli şekilde takip edilmekte ve uygunluğu görüldükten sonra  analizler yapılmaktadır. Üyesi olduğumuz, dünyanın en geniş katılımlı uluslararası kalite kontrol programları;  BIO RAD External Quality Assesment System (EQAS) ve DigitalPT  AccuTest ile de sonuçlarımız bağımsız olarak denetlenmektedir.
·Analiz sonuçları, çok aşamalı kontrollerden sonra uzmanlarca onaylandıktan sonra doğrudan hastanın dosyasına aktarılmakta, ilgili doktor tarafından yeni test sonuçları ve geriye dönük tüm sonuçlar birlikte görebilmektedir. Hastalarımıza laboratuvar test sonuçları, mail ya da faks ile gönderilebildiği gibi, internetten verilen şifre ile de sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Sonuçlar hastane bilgi sisteminde  arşivlenmekte ve gereğinde tüm sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Biyokimya Ünitesi
Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi
Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizlerinin yanında gebelik döneminde yapılan tarama testleri (ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleri) çalışılmaktadır. Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas mide, kolon), akciğer, prostat, meme, ve overlerle   ilgili tümör markerleri ölçülmektedir.

Hematoloji Ünitesi
Tam kan sayımları, 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik  yayma  preparatları  hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekilde sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde çalışılmakta ve rapor edilmektedir.